Zijn

Dan heb ik het niet eens

over de ruigte van de duinen

de breedte van het strand of

over de weidsheid van de zee.

Noch over de branding, de meeuwen

de zilte lucht, de wind en de zon.

Maar wel over de rust, de kalmte

en vooral over mijn nietigheid,

mijn kloppend hart

en mijn bewust zijn.

****************************

Then I don’t even have it

over the roughness of the dunes

the width of the beach or

over the vastness of the sea.

Nor about the surf, the seagulls

the salty air, the wind and the sun.

But about the peace, the calm

and above all about my insignificance,

my beating heart

and my consciousness.

G. Ens, March 1, 2021

G. Ens, 1 maart 2021