Bzzzzz

turnen_72

Het koord onder de danser wordt slapper.
Zijn benen ook.
De lucht boven hem strakblauw,
de diepte beneden peilloos.
Het publiek verveelt zich met clowns en
vreet honden die door hoepels sprongen.
De spanning stijgt, tromgeroffel…..
In Midsomer wordt weer iemand vermoord.
Ondertussen reist ebola businessclass,
Hello Goodbye verwelkomt hem op Schiphol.
Heel het land kijkt toe.
Ergens wordt een tijger in zijn oog geschoten.
Niemand kijkt nog naar de danser.
In de coulissen een enkele vriend.
Dichtbij nu de overkant,
Steeds dichterbij,
Dichter,
Bij.
Die heeft het ook al moeilijk….
Bzzzzzz….
Was ons lichaam maar een hagedissenstaart!

Ger Ens, juli 2019

********************************

The cord under the dancer becomes slacker. So did his legs.
The sky above him clear blue, the depth below is fathomless.
The audience is bored with clowns and eat dogs that jump
through hoops.

The tension rises, drum roll…..

In Midsumer, another person is murdered.
Meanwhile, Ebola travels business class,
Hello Goodbye welcomes him at Schiphol.
The whole country is watching.
Somewhere a tiger is shot in the eye.
No one looks at the dancer anymore. In the wings a single friend.
Close now to the other side,
Getting closer and closer,
Poet Bee.

He is already having a hard time…. Bzzzzzz….
If only our body were a lizard tail!

Ger Ens, July 2019

6_acar_regen