Slagveld

Afbeelding

Een wolkendek zwartzwanger van vocht

schuift over glooiende akkers en velden

ooit zwaar bevochten door helden en

nu slechts door wat toeristen bezocht

 

Een wind bulderend als kanonnen

maait nu genadeloos ‘t ranke koren neer

en niemand interesseert het heden zo zeer

wie die slag toen ooit heeft gewonnen

 

Wanneer de eerste regenvlagen

striemend de aarde doordrenken

zou men eigenlijk  hen moeten herdenken

die hier hun laatste levenslicht zagen

 

Als her en der dan ook de bliksems inslaan

onlosmakelijk van hun daverende donderslagen

 kan men zich soms werkelijk  afvragen

of die dwaze oorlogen eeuwig door blijven gaan

G. Ens, januari 2014

 Afbeelding

Wolf

Afbeelding

In het duister van het woud

wordt de stilte soms doorbroken

met de roep van een uil zo koud

kop in de kraag weggestoken.

 

Bos uit dringt het licht nu door

waait er een frisse bries

door de velden een wankel spoor

van ‘n kreupele met bloedverlies.

 

Nog is zijn edele kop geheven

zijn de oren waakzaam gespitst

genadeloos werd hij weggedreven

door zijn roedel opgehitst.

 

Door de akkers met zijn voren

over het eeuwig groene gras

door het golvend gouden koren

steeds onvaster nu zijn pas.

 

Uit de macht ontheven

door een jonge soortgenoot

nu verstoten moeten leven

wachtend op een wisse dood.

 

Onder de sterren en de maan

galmt als antwoord op de uil

vanaf deze dag voortaan

zijn eenzaam klaaglijk gehuil.

 

G. Ens, januari 2014

 Afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoMan 8

Image

Ontwapend als ik ben en

dus lichtelijk aangeslagen

ontrafeld zoals ik mij voel

in die grote twijfel dagen.

 Dat evenwichtsgevoel

zo lang ongetest

geheel uit balans

 ver verwijderd doel

invalide op zijn best.

Haperend motoriek

mismaakt in alle vormen

geestelijk en lichamelijk ziek en

toch voldoen aan vereiste normen.

Het maakt niet uit hoe ontwricht;

liefde genereert een evenwicht.

G.Ens, februari/maart 2002

Image